Перайсці да зместу

Аляксандр Уладзіміравіч Захарчанка

З пляцоўкі Wikiquote
Аляксандр Уладзіміравіч Захарчанка
Іосіф Кабзон
Іосіф Кабзон
Аляксандр Уладзіміравіч Захарчанка на Свяце салідарнасці ў Данецку.
Нараджэнне
26 чэрвеня 1976
Данецк, УССР, СССР
Смерць
31 жніўня 2018
Данецк, Украіна
Грамадзянства
Украіна
Род дзейнасці
кіраўнік

Аляксандр Уладзіміравіч Захарчанка (укр.: Олександр Володимирович Захарчанка, 26 чэрвеня 1976, Данецк, УССР, СССР — 31 жніўня 2018, Данецк, Украіна) — кіраўнік непрызнанай Данецкай Народнай Рэспублікі.

Выказванні Аляксандра Захарчанка

[правіць]
  •  

Першая наша мэта — мы хочам агучыць патрабаванні да кіеўскай улады... Будзем знаходзіцца тут, пакуль нашы патрабаванні не будуць выкананыя. Мы зайшлі сюды з патрабаваннем мясцовага рэферэндуму. Мы не верым Партыі рэгіёнаў, адзіны легітымны орган улады ў Украіне — Вярхоўная рада. І мы просім выканкам дапамагчы ў падрыхтоўцы рэферэндуму... Мы хочам вылучыць свае патрабаванні Вярхоўнай Радзе па прыняцці законапраекта Аляксандра Бабкова аб мясцовым рэферэндуме. Ён занесены, і яго адмовіліся прымаць на фракцыі. Каб яны зразумелі, што рэферэндум сапраўды карысны. — У ходзе пратэстаў на паўднёвым усходзе Украіны вясной 2014 года, 16 красавіка ўзначаліў групу з 7 ўзброеных чалавек, якія занялі будынак данецкай гарадской адміністрацыі.

 

Первая наша цель — мы хотим озвучить требования к киевской власти… Будем находиться здесь, пока наши требования не будут выполнены. Мы зашли сюда с требованием местного референдума. Мы не верим Партии регионов, единственный легитимный орган власти в Украине — Верховная рада. И мы просим исполком помочь в подготовке референдума… Мы хотим выдвинуть свои требования Верховной Раде по принятию законопроекта Александра Бобкова о местном референдуме. Он внесён, и его отказались принимать на фракции. Чтобы они поняли, что референдум действительно полезен.

  •  

Я праваслаўны, хаджу ў царкву, для сябе лічу, што адзіная царква для чалавека, які верыць у Бога — гэта Маскоўскага патрыярхату... Прызнаю 4 асноўныя канфесіі — гэта праваслаўе, гэта рыма-каталіцызм, гэта мусульманства і гэта юдаізм. Гэта тыя рэлігіі, якія былі спрадвеку, многія з нас мусульмане, шмат хто — іудзеі, многія — рыма-каталікі. Гэтыя чатыры канфесіі, я лічу, павінны знаходзіцца на гэтай зямлі і нам ні ў якім разе нельга прыгнятаць вернікаў. — Вызнаваў праваслаўе, вылучаючы яго разам з каталіцызмам (але не уніяцтвам), ісламам і юдаізмам як чатыры вядучыя рэлігійныя канфесіі свету.

 

Я православный, хожу в церковь, для себя считаю, что единственная церковь для человека, который верит в Бога — это Московского патриархата… Признаю 4 основные конфессии — это православие, это римо-католицизм, это мусульманство и это иудаизм. Это те религии, которые были испокон веков, многие из нас мусульмане, многие — иудеи, многие — римо-католики. Эти четыре конфессии, я считаю, должны находится на этой земле и нам ни в коем случае нельзя притеснять верующих.

  •  

З іншага боку, я буду жорстка змагацца з сектанцтвам. Я не дапушчу... На жаль, нашу краіну пазапаўнялі разнастайныя секты, разнастайныя псеўдарэлігіі... Я не хачу, каб думкі і розумы, само выхаванне нашай моладзі і нашага народа патрапіць пад гэтыя псеўдарэлігіі і сектанцтва. Таму шэраг законапраектаў будзе прыняты. — Негатыўна ставіўся да псэўдахрысьціянскага рэлігійным арганізацыям як паскудна якія ўздзейнічаюць на моладзь.

 

С другой стороны, я буду жёстко бороться с сектантством. Я не допущу… К сожалению, нашу страну наводнили всевозможные секты, всевозможные псевдорелигии… Я не хочу, чтобы мысли и умы, само воспитание нашей молодёжи и нашего народа попадёт под эти псевдорелигии и сектантство. Поэтому ряд законопроектов будет принят.

  •  

Калі не ў вас, дык у ўкраінскага народа пераможа разумны сэнс, і ён прымусіць вас рабіць тое, што выгадна ўкраінскаму народу. Хачу сказаць... нешта не ўзгадваю у гісторыі Украіны, каб казакамі кіравалі ну не зусім тыя людзі, якія... з шашкай ніколі ў жыцці не бегалі. Я не памятаю, каб габрэі хадзілі... Гэта далёка не габрэйскія казацтва, а бездапаможныя прадстаўнікі вельмі вялікага і магутнага народа... казакамі дакладна не кіравалі. Думаю, што Тарас Бульба і Тарас Шаўчэнка неаднаразова перавярнуцца ў магілах ад такіх кіраўнікоў ва Украіне. — 2 лютага 2015 года назваў кіраўніцтва Украіны «габрэямі» і «жаласнымі».

 

Если не у вас, так у украинского народа возобладает здравый смысл, и он заставит вас делать то, что выгодно украинскому народу. Хочу сказать… что-то не припоминаю в истории Украины, чтобы казаками правили ну не совсем те люди, которые… с шашкой никогда в жизни не бегали. Я не помню, чтобы евреи ходили… Это далеко не еврейское казачество, а жалкие представители очень большого и великого народа… казаками точно не правили. Думаю, что Тарас Бульба и Тарас Шевченко неоднократно перевернутся в гробах от таких правителей в Украине.

прэс-канферэнцыя ў Данецку

Выказванні пра Аляксандра Захарчанка

[правіць]
  •  

 

Зноскі

Спасылкі

[правіць]