Модуль:Wikidata

З пляцоўкі Wikiquote
Jump to navigation Jump to search

Дакументацыю да гэтага модуля можна стварыць у Модуль:Wikidata/Дакументацыя

local i18n = {
  ["errors"] = {
    ["property-param-not-provided"] = "Не зададзены параметр уласцівасці",
    ["entity-not-found"] = "Сутнасць не знойдзена.",
    ["unknown-claim-type"] = "Невядомы тып заявы.",
    ["unknown-snak-type"] = "Невядомы тып снэка.",
    ["unknown-datavalue-type"] = "Невядомы тып значэння даных.",
    ["unknown-entity-type"] = "Невядомы тып сутнасці.",
    ["unknown-property-module"] = "Вы павінны ўсталяваць і property-module, і property-function.",
    ["unknown-claim-module"] = "Вы павінны ўсталяваць і claim-module, і claim-function.",
    ["unknown-value-module"] = "Вы павінны ўсталяваць і value-module, і value-function.",
    ["property-module-not-found"] = "Модуль для адлюстравання ўласцівасці не знойдзены",
    ["property-function-not-found"] = "Функцыя для адлюстравання ўласцівасці не знойдзена",
    ["claim-module-not-found"] = "Модуль для адлюстравання сцвярджэння не знойдзены.",
    ["claim-function-not-found"] = "Функцыя для адлюстравання сцвярджэння не знойдзена.",
    ["value-module-not-found"] = "Модуль для адлюстравання значэння не знойдзены.",
    ["value-function-not-found"] = "Функцыя для адлюстравання значэння не знойдзена."
  },
  ["somevalue"] = "''невядома''",
  ["novalue"] = "",
  ["circa"] = 'каля ',
  ["presumably"] = '<span style="border-bottom: 1px dotted; cursor: help;" title="меркавана">мерк. </span>',
}

-- settings, may differ from project to project
local categoryLinksToEntitiesWithMissingLabel = '[[Катэгорыя:Вікіпедыя:Артыкулы са спасылкамі на элементы Вікідадзеных без подпісу]]';
local categoryLinksToEntitiesWithMissingLocalLanguageLabel = '[[Катэгорыя:Вікіпедыя:Артыкулы са спасылкамі на элементы Вікідадзеных без беларускага подпісу]]';
local categoryLocalValuePresent = '[[Катэгорыя:Вікіпедыя:Артыкулы з пераазначэннем значэння з Вікідадзеных]]';
local fileDefaultSize = '267x400px';
local outputReferences = true;

-- sources that shall be omitted if any preffered sources exists
local deprecatedSources = {
	Q36578 = true, -- Gemeinsame Normdatei
	Q63056 = true, -- Find a Grave
	Q15222191 = true, -- BNF
};
local preferredSources = {
	Q5375741 = true, -- Encyclop?dia Britannica Online
	Q17378135 = true, -- Great Soviet Encyclopedia (1969—1978)
};


-- Спасылкі на якія выкарыстоўваюцца модулі, якія запатрабуюцца ў 99% выпадкаў загрузкі старонак (каб мець навідавоку пры пераназванні)
local moduleSources = require( 'Module:Sources' )
local WDS = require( 'Module:WikidataSelectors' );

-- Канстанты
local contentLanguageCode = mw.getContentLanguage():getCode();

local p = {}

local formatDatavalue, formatEntityId, formatRefs, formatSnak, formatStatement,
	formatStatementDefault, formatProperty, getSourcingCircumstances,
	getPropertyDatatype, getPropertyParams, throwError, toBoolean;

local function copyTo( obj, target )
	for k, v in pairs( obj ) do
		target[k] = v
	end
	return target;
end

local function splitISO8601(str)
	if 'table' == type(str) then
		if str.args and str.args[1] then
			str = '' .. str.args[1]
		else
			return 'unknown argument type: ' .. type( str ) .. ': ' .. table.tostring( str )
		end
	end
	local Y, M, D = (function(str) 
		local pattern = "(%-?%d+)%-(%d+)%-(%d+)T"
		local Y, M, D = mw.ustring.match( str, pattern )
		return tonumber(Y), tonumber(M), tonumber(D)
	end) (str);
	local h, m, s = (function(str) 
		local pattern = "T(%d+):(%d+):(%d+)%Z";
		local H, M, S = mw.ustring.match( str, pattern);
		return tonumber(H), tonumber(M), tonumber(S);
	end) (str);
	local oh,om = ( function(str)
		if str:sub(-1)=="Z" then return 0,0 end; -- ends with Z, Zulu time
		-- matches ±hh:mm, ±hhmm or ±hh; else returns nils
		local pattern = "([-+])(%d%d):?(%d?%d?)$";
		local sign, oh, om = mw.ustring.match( str, pattern);
		sign, oh, om = sign or "+", oh or "00", om or "00";
		return tonumber(sign .. oh), tonumber(sign .. om);
	end )(str)
	return {year=Y, month=M, day=D, hour=(h+oh), min=(m+om), sec=s};
end

local function parseTimeBoundaries( time, precision )
	local s = splitISO8601( time );
	if (not s) then return nil; end

	if ( precision >= 0 and precision <= 8 ) then
		local powers = { 1000000000 , 100000000, 10000000, 1000000, 100000, 10000, 1000, 100, 10 }
		local power = powers[ precision + 1 ];
		local left = s.year - ( s.year % power );
		return { tonumber(os.time( {year=left, month=1, day=1, hour=0, min=0, sec=0} )) * 1000,
			tonumber(os.time( {year=left + power - 1, month=12, day=31, hour=29, min=59, sec=58} )) * 1000 + 1999 };
	end

	if ( precision == 9 ) then
		return { tonumber(os.time( {year=s.year, month=1, day=1, hour=0, min=0, sec=0} )) * 1000,
			tonumber(os.time( {year=s.year, month=12, day=31, hour=23, min=59, sec=58} )) * 1000 + 1999 };
	end

	if ( precision == 10 ) then
		local lastDays = {31, 28.25, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31};
		local lastDay = lastDays[s.month];
		return { tonumber(os.time( {year=s.year, month=s.month, day=1, hour=0, min=0, sec=0} )) * 1000,
			tonumber(os.time( {year=s.year, month=s.month, day=lastDay, hour=23, min=59, sec=58} )) * 1000 + 1999 };
	end

	if ( precision == 11 ) then
		return { tonumber(os.time( {year=s.year, month=s.month, day=s.day, hour=0, min=0, sec=0} )) * 1000,
			tonumber(os.time( {year=s.year, month=s.month, day=s.day, hour=23, min=59, sec=58} )) * 1000 + 1999 };
	end

	if ( precision == 12 ) then
		return { tonumber(os.time( {year=s.year, month=s.month, day=s.day, hour=s.hour, min=0, sec=0} )) * 1000,
			tonumber(os.time( {year=s.year, month=s.month, day=s.day, hour=s.hour, min=59, sec=58} )) * 1000 + 19991999 };
	end

	if ( precision == 13 ) then
		return { tonumber(os.time( {year=s.year, month=s.month, day=s.day, hour=s.hour, min=s.min, sec=0} )) * 1000,
			tonumber(os.time( {year=s.year, month=s.month, day=s.day, hour=s.hour, min=s.min, sec=58} )) * 1000 + 1999 };
	end

	if ( precision == 14 ) then
		local t = tonumber(os.time( {year=s.year, month=s.month, day=s.day, hour=s.hour, min=s.min, sec=0} ) );
		return { t * 1000, t * 1000 + 999 };
	end

	error('Unsupported precision: ' .. precision );
end

--[[ 
 Пераўтворыць радок у булева значэнне

 Прымае: радковае значэнне (можа адсутнічаць)
 Вяртае: булева значэнне true ці false, калі атрымліваецца распазнаць значэнне, ці defaultValue ва ўсіх астатніх выпадках
]]
local function toBoolean( valueToParse, defaultValue )
  if ( valueToParse ~= nil ) then
    if valueToParse == false or valueToParse == '' or valueToParse == 'false' or valueToParse == '0' then
      return false
    end
    return true
  end
  return defaultValue;
end

--[[ 
 Функцыя для атрымання сутнасці (еntity) для бягучай старонкі
 Падрабязней пра сутнасці гл. d:Wikidata:Glossary/ru

 Прымае: радковы ідэнтыфікатар (тыпу P18, Q42)
 Вяртае: аб'ект табліцу, элементы якой індэксуюцца з нуля
]]
local function getEntityFromId( id )
  if id then
    return mw.wikibase.getEntityObject( id )
  end
  return mw.wikibase.getEntityObject();
end

--[[ 
 Внутрення функцыя для фарміравання паведамлення пра памылку
 
 Прымае: ключ элемента ў табліцы i18n (напрыклад entity-not-found)
 Вяртае: радок паведамлення
]]
local function throwError( key )
  error( i18n.errors[key] );
end

--[[ 
 Функцыя для атрымання ідэнтыфікатара сутнасцяў 

 Прымае: аб'ект табліцу сутнасці
 Вяртае: радковы ідэнтыфікатар (тыпу P18, Q42)
]]
local function getEntityIdFromValue( value )
  local prefix = ''
  if value['entity-type'] == 'item' then
    prefix = 'Q'
  elseif value['entity-type'] == 'property' then
    prefix = 'P'
  else
    throwError( 'unknown-entity-type' )
  end
  return prefix .. value['numeric-id']
end

-- праверка на наяўнасць специилизированной функцыі ў опцыях
local function getUserFunction( options, prefix, defaultFunction )
  -- праверка на ўказанне спецыялізаваных апрацоўнікаў у параметрах,
  -- перададзеных пры выкліку
  if options[ prefix .. '-module' ] or options[ prefix .. '-function' ] then
  	-- праверка на пустыя радкі ў параметрах ці іх адсутнасць 
    if not options[ prefix .. '-module' ] or not options[ prefix .. '-function' ] then
      throwError( 'unknown-' .. prefix .. '-module' );
    end
    -- дынамічная загруза модуля з апрацоўнікам паказаным у параметры
    local formatter = require ('Module:' .. options[ prefix .. '-module' ]);
    if formatter == nil then
      throwError( prefix .. '-module-not-found' )
    end
    local fun = formatter[ options[ prefix .. '-function' ] ]
    if fun == nil then
      throwError( prefix .. '-function-not-found' )
    end
    return fun;
  end

  	return defaultFunction;
end

-- Выбірае ўласцівасці па property id, дадаткова фільтруючы іх па рангу
local function selectClaims( context, options, propertySelector )
	if ( not context ) then error( 'context not specified' ); end;
	if ( not options ) then error( 'options not specified' ); end;
	if ( not options.entity ) then error( 'options.entity is missing' ); end;
	if ( not propertySelector ) then error( 'propertySelector not specified' ); end;

	result = WDS.filter( options.entity.claims, propertySelector );

  if ( not result or #result == 0 ) then
  	return nil;
  end

	if options.limit and options.limit ~= '' and options.limit ~= '-' then
		local limit = tonumber( options.limit, 10 );
		while #result > limit do
			table.remove( result );
		end
	end

  return result;
end

--[[ 
 Функцыя для атрымання значэння ўласцівасці элемента ў зададзены момант часу.

 Прымае: кантэкст, элемент, часавыя межы, табліца ID уласцівасці
 Вяртае: табліцу адпаведных значэнняў уласцівасці
]]
local function getPropertyInBoundaries( context, entity, boundaries, propertyIds )
	local results = {};

	if not propertyIds or #propertyIds == 0 then
		return results;
	end

	if entity.claims then
		for _, propertyId in ipairs( propertyIds ) do
			local filteredClaims = WDS.filter( entity.claims, propertyId .. '[rank:preferred, rank:normal]' );
			if filteredClaims then
				for _, claim in pairs( filteredClaims ) do
					if not boundaries or not propertyIds or #propertyIds == 0 then
						table.insert( results, claim.mainsnak );
					else
						local startBoundaries = getTimeBoundariesFromQualifiers( context, claim, 'P580' );
						local endBoundaries = getTimeBoundariesFromQualifiers( context, claim, 'P582' );
			
						if ( (startBoundaries == nil or ( startBoundaries[2] <= boundaries[1]))
								and (endBoundaries == nil or ( endBoundaries[1] >= boundaries[2]))) then
							table.insert( results, claim.mainsnak );
						end 
					end
				end
			end

			if #results > 0 then
				break;
			end
		end
	end

	return results;
end

--[[ 
 Функцыя для атрымання меткі элемента ў зададзены момант часу.

 Прымае: кантэкст, элемент, часавыя межы
 Вяртае: тэкставую метку элемента, мова меткі
]]
function getLabelWithLang( context, options, entity, boundaries, propertyIds )
	if not entity then
		return nil;
	end

	local lang = mw.language.getContentLanguage();
	local langCode = lang:getCode();

	-- name from label
  local label = nil;
  if ( options.text and options.text ~= '' ) then
    label = options.text;
  else
		label, langCode = entity:getLabelWithLang();
		
		if not langCode then 
			return nil;
		end
	
		if not propertyIds then
			propertyIds = {
				'P1813[language:' .. langCode .. ']',
				'P1448[language:' .. langCode .. ']',
				'P1705[language:' .. langCode .. ']'
			};
		end
	
		-- name from properties
		local results = getPropertyInBoundaries( context, entity, boundaries, propertyIds );
	
		for _, result in pairs( results ) do
			if result.datavalue and result.datavalue.value then
				if result.datavalue.type == 'monolingualtext' and result.datavalue.value.text then
					label = result.datavalue.value.text;
					lang = result.datavalue.value.language;
					break;
				elseif result.datavalue.type == 'string' then
					label = result.datavalue.value;
					break;
				end
			end
		end
	end

	return label, langCode;
end

--[[ 
 Функцыя для афармлення сцвярджэнняў (statement)
 Падрабязней пра сцвярджэнні гл. d:Wikidata:Glossary/ru

 Прымае: табліцу параметраў
 Вяртае: радок аформленага тэксту, прызначанага для адлюстравання ў артыкуле
]]
local function formatProperty( options )
  -- Атрыманне сутнасці па ідэнтыфікатары
  local entity = getEntityFromId( options.entityId )
  if not entity then
    return -- throwError( 'entity-not-found' )
  end
	-- праверка на прысутнасць у сутнасці заяў (claim)
	-- падрабязней пра заявы гл. d:Вікідадзеныя:Гласарый
  if (entity.claims == nil) then
    return '' --TODO error?
  end

	-- improve options
	options.frame = g_frame;
	options.entity = entity;
	options.extends = function( self, newOptions )
		return copyTo( newOptions, copyTo( self, {} ) )
	end

	if ( options.i18n ) then
		options.i18n = copyTo( options.i18n, copyTo( i18n, {} ) );
	else
		options.i18n = i18n;
	end

	-- create context
	local context = {
		entity = options.entity,
		formatSnak = formatSnak,
		formatPropertyDefault = formatPropertyDefault,
		formatStatementDefault = formatStatementDefault }
	context.formatProperty = function( options ) 
		local func = getUserFunction( options, 'property', context.formatPropertyDefault );
		return func( context, options )
	end;
	context.formatStatement = function( options, statement ) return formatStatement( context, options, statement ) end;
	context.formatSnak = function( options, snak, circumstances ) return formatSnak( context, options, snak, circumstances ) end;
	context.formatRefs = function( options, statement ) return formatRefs( context, options, statement ) end;
	
	context.parseTimeFromSnak = function( snak )
			if ( snak and snak.datavalue and snak.datavalue.value and snak.datavalue.value.time ) then
				return tonumber(os.time( splitISO8601( tostring( snak.datavalue.value.time ) ) ) ) * 1000;
			end
			return nil;
		end
	context.parseTimeBoundariesFromSnak = function( snak )
			if ( snak and snak.datavalue and snak.datavalue.value and snak.datavalue.value.time and snak.datavalue.value.precision ) then
				return parseTimeBoundaries( snak.datavalue.value.time, snak.datavalue.value.precision );
			end
			return nil;
		end
	context.getSourcingCircumstances = function( statement ) return getSourcingCircumstances( statement ) end;
	context.selectClaims = function( options, propertyId ) return selectClaims( context, options, propertyId ) end;

	return context.formatProperty( options );
end

function formatPropertyDefault( context, options )
	if ( not context ) then error( 'context not specified' ); end;
	if ( not options ) then error( 'options not specified' ); end;
	if ( not options.entity ) then error( 'options.entity missing' ); end;

  local claims;
	if options.property then -- TODO: Чаму тут можа не быць property?
  	claims = context.selectClaims( options, options.property );
  end
  if claims == nil then
    return '' --TODO error?
  end

  -- Абыход усіх заяў сцвярджэння і з накапленнем оформленых пераважных 
  -- заяў у табліцы
  local formattedClaims = {}

  for i, claim in ipairs(claims) do
    local formattedStatement = context.formatStatement( options, claim )
    -- тут можа вярнуцца або аформлены тэкст заявы
    -- або радок памылкі nil здаецца ніколі не вяртаецца
    if (formattedStatement) then
      formattedStatement = '<span class="wikidata-claim" data-wikidata-property-id="' .. string.upper( options.property ) .. '" data-wikidata-claim-id="' .. claim.id .. '">' .. formattedStatement .. '</span>'
      table.insert( formattedClaims, formattedStatement )
    end
  end

	-- стварэнне тэкставага радка са спісам оформленых заяў з табліцы 
  local out = mw.text.listToText( formattedClaims, options.separator, options.conjunction )
  if out ~= '' then
	  if options.before then
	  	out = options.before .. out
		end
	  if options.after then
	  	out = out .. options.after
		end
	end

  return out
end

--[[ 
 Функцыя для афармлення аднаго сцвярджэння (statement)

 Прымае: аб'ект-табліцу сцвярджэнне і табліцу параметраў
 Вяртае: радок аформленага тэксту з заявай (claim)
]]
function formatStatement( context, options, statement )
	if ( not statement ) then
		error( 'statement is not specified or nil' );
	end
  if not statement.type or statement.type ~= 'statement' then
    throwError( 'unknown-claim-type' )
  end

  local functionToCall = getUserFunction( options, 'claim', context.formatStatementDefault );
  return functionToCall( context, options, statement );
end

function getSourcingCircumstances( statement )
	if (not statement) then error('statement is not specified') end;

	local circumstances = {};
	if ( statement.qualifiers
			and statement.qualifiers.P1480 ) then
		for i, qualifier in pairs( statement.qualifiers.P1480 ) do
			if ( qualifier
					and qualifier.datavalue
					and qualifier.datavalue.type == 'wikibase-entityid'
					and qualifier.datavalue.value
					and qualifier.datavalue.value["entity-type"] == 'item' ) then
				local circumstance = 'Q' .. qualifier.datavalue.value["numeric-id"];
				if ( 'Q5727902' == circumstance ) then
					circumstances.circa = true;
				end
				if ( 'Q18122778' == circumstance ) then
					circumstances.presumably = true;
				end
			end
		end
	end
	return circumstances;
end

--[[ 
 Функцыя для афармлення аднаго сцвярджэння (statement)

 Прымае: аб'ект-табліцу сцвярджэнне, табліцу параметраў,
 аб'ект-функцыю афармлення ўнутраных структур сцвярджэння (snak) і
 аб'ект-функцыю афармлення спасылкі на крыніцы (reference)
 Вяртае: радок аформленага тэксту з заявай (claim)
]]
function formatStatementDefault( context, options, statement )
	if (not context) then error('context is not specified') end;
	if (not options) then error('options is not specified') end;
	if (not statement) then error('statement is not specified') end;

	local circumstances = context.getSourcingCircumstances( statement );

	if statement.qualifiers then
		options.qualifiers = statement.qualifiers;
	end

	if ( options.references ) then
  	return context.formatSnak( options, statement.mainsnak, circumstances ) .. context.formatRefs( options, statement );
  else
  	return context.formatSnak( options, statement.mainsnak, circumstances );
  end
end

--[[ 
 Функцыя для афармлення часткі сцвярджэнні (snak)
 Падрабязней о snak гл. d:Вікідадзеныя:Гласарый

 Прымае: табліцу snak аб'екта (main snak ці ж snak ад кваліфікатара) і табліцу опцый
 Вяртае: радок аформленага вікітэксту
]]
function formatSnak( context, options, snak, circumstances )
	circumstances = circumstances or {};
	local hash = '';
	local mainSnakClass = '';
	if ( snak.hash ) then
		hash = ' data-wikidata-hash="' .. snak.hash .. '"';
	else
		mainSnakClass = ' wikidata-main-snak';
	end

	local before = '<span class="wikidata-snak ' .. mainSnakClass .. '"' .. hash .. '>'
	local after = '</span>'

  if snak.snaktype == 'somevalue' then
    if ( options['somevalue'] and options['somevalue'] ~= '' ) then
      return before .. options['somevalue'] .. after;
    end
    return before .. options.i18n['somevalue'] .. after;
  elseif snak.snaktype == 'novalue' then
    if ( options['novalue'] and options['novalue'] ~= '' ) then
      return before .. options['novalue'] .. after;
    end
    return before .. options.i18n['novalue'] .. after;
  elseif snak.snaktype == 'value' then
		if ( circumstances.presumably ) then
			before = before .. options.i18n.presumably;
		end
		if ( circumstances.circa ) then
			before = before .. options.i18n.circa;
		end

    return before .. formatDatavalue( context, options, snak.datavalue, snak.datatype ) .. after;
  else
    throwError( 'unknown-snak-type' );
  end
end

--[[ 
 Функцыя для афармлення аб'ектаў-значэнняў з геаграфічнымі каардынатамі

 Прымае: аб'ект-значэнне і табліцу параметраў,
 Вяртае: радок аформленага тэксту
]]
function formatGlobeCoordinate( value, options )
	-- праверка на патрабаванне ў параметрах выкліку на зварот сырога значэння 
  if options['subvalue'] == 'latitude' then -- шыроты
    return value['latitude']
  elseif options['subvalue'] == 'longitude' then -- даўготы
    return value['longitude']
  elseif options['nocoord'] and options['nocoord'] ~= '' then
  	-- калі перададзены параметр nocoord, тое не выводзіць каардынаты
  	-- звычайна гэта робіцца пры выкарыстанні некалькіх картак на старонцы
  	return ''
  else
  	-- у адваротным выпадку фарміруюцца параметры для выкліку шаблону {{coord}}
  	-- трэба дапісаць у дакументацыі шаблону, што ён адгэтуль выклікаецца, і што
  	-- любое изменние яго парамеров павінна быць узгоднена з кодам тут
    local eps = 0.0000001 -- < 1/360000
    local globe = options.globe or '' -- TODO
    local lat = {}
    lat['abs'] = math.abs(value['latitude'])
    lat['ns'] = value['latitude'] >= 0 and 'N' or 'S'
    lat['d'] = math.floor(lat['abs'] + eps)
    lat['m'] = math.floor((lat['abs'] - lat['d']) * 60 + eps)
    lat['s'] = math.max(0, ((lat['abs'] - lat['d']) * 60 - lat['m']) * 60 + eps)
    local lon = {}
    lon['abs'] = math.abs(value['longitude'])
    lon['ew'] = value['longitude'] >= 0 and 'E' or 'W'
    lon['d'] = math.floor(lon['abs'] + eps)
    lon['m'] = math.floor((lon['abs'] - lon['d']) * 60 + eps)
    lon['s'] = math.max(0, ((lon['abs'] - lon['d']) * 60 - lon['m']) * 60 + eps)
    -- TODO: round seconds with precision
    local coord = '{{coord'
    if (value['precision'] == nil) or (value['precision'] < 1/60) then -- па змоўчанні з дакладнасцю да секунды
      coord = coord .. '|' .. lat['d'] .. '|' .. lat['m'] .. '|' .. lat['s'] .. '|' .. lat['ns']
      coord = coord .. '|' .. lon['d'] .. '|' .. lon['m'] .. '|' .. lon['s'] .. '|' .. lon['ew']
    elseif value['precision'] < 1 then
      coord = coord .. '|' .. lat['d'] .. '|' .. lat['m'] .. '|' .. lat['ns']
      coord = coord .. '|' .. lon['d'] .. '|' .. lon['m'] .. '|' .. lon['ew']
    else
      coord = coord .. '|' .. lat['d'] .. '|' .. lat['ns']
      coord = coord .. '|' .. lon['d'] .. '|' .. lon['ew']
    end
    coord = coord .. '|globe:' .. globe
    if options['type'] and options['type'] ~= '' then
	    coord = coord .. '|type=' .. options.type
  	end
    if options['display'] and options['display'] ~= '' then
      coord = coord .. '|display=' .. options.display
    else
      coord = coord .. '|display=title'
    end
    coord = coord .. '}}'

    return g_frame:preprocess(coord)
  end
end

--[[ 
 Функцыя для афармлення аб'ектаў-значэнняў з выявамі з Вікісховішча

 Прымае: аб'ект-значэнне і табліцу параметраў,
 Вяртае: радок аформленага тэксту
]]
function formatCommonsMedia( value, options )
	local image = '[[File:' .. value
	if options['border'] and options['border'] ~= '' then
  	image = image .. '|border'
  end

  	local size = options['size']
  if size and size ~= '' then
  	if not string.match( size, 'px$' )
			and not string.match( size, 'пкс$' ) -- TODO: выкарыстоўваць пераклад для мовы вікі 
		then
  		size = size .. 'px'
  	end
	else
		size = fileDefaultSize;
  end
	image = image .. '|' .. size

  if options['alt'] and options['alt'] ~= '' then
  	image = image .. '|' .. options['alt']
  end
	image = image .. ']]'
	
	if options['caption'] and options['caption'] ~= '' then
		image = image .. '<br>' .. options['caption']
	elseif options['description'] and options['description'] ~= '' then
		image = image .. '<br>' .. options['description']
	end
	
  return image
end

--[[ 
 Функцыя для афармлення знешніх ідэнтыфікатараў

 Прымае: аб'ект-значэнне і табліцу параметраў,
 Вяртае: радок аформленага тэксту
]]
local function formatExternalId( value, options )
	local formatter = options.formatter
	
	if not formatter or formatter == '' then
		local entity = mw.wikibase.getEntity( options.property:upper() )
		if entity then
			local statements = entity:getBestStatements( 'P1630' )
			for _, statement in pairs( statements ) do
				if statement.mainsnak.snaktype == 'value' then
					formatter = statement.mainsnak.datavalue.value
					break
				end
			end
		end
	end

	if formatter and formatter ~= '' then
		local link = mw.ustring.gsub( formatter, '$1', value )

		local title = options.title
		if not title or title == '' then
			title = '$1'
		end
		title = mw.ustring.gsub( title, '$1', value )

		return '[' .. link .. ' ' .. title .. ']'
	end

	return value
end

--[[ 
 Функцыя для афармлення лікавых значэнняў

 Прымае: аб'ект-значэнне і табліцу параметраў,
 Вяртае: радок аформленага тэксту
]]
local function formatQuantity( value, options )
	-- дыяпазон значэнняў
  local amount = string.gsub( value['amount'], '^%+', '' );
  local lang = mw.language.getContentLanguage();
  local langCode = lang:getCode();
  
  local function formatNum( number )
  	-- акругленне да 13 знакаў пасля коскі, на 14-м узнікае памылка ў дакладнасці
  	local mult = 10^13
  	number = math.floor( number * mult + 0.5 ) / mult

  	return lang:formatNum( number )
	end
  
  local out = formatNum( tonumber( amount ) );
  if value.upperBound then
  	local diff = tonumber( value.upperBound ) - tonumber( amount )
  	if diff > 0 then -- часавая провека, пакуль у большасці значэнняў не будзе прыбрана ±0
	  	out = out .. '±' .. formatNum( diff )
  	end
  end

  if options.unit and options.unit ~= '' then
  	if options.unit ~= '-' then
	  	out = out .. ' ' .. options.unit
  	end
  elseif value.unit and string.match( value.unit, 'http://www.wikidata.org/entity/' ) then
		local unitEntityId = string.gsub( value.unit, 'http://www.wikidata.org/entity/', '' );
		local unitEntity = mw.wikibase.getEntity( unitEntityId );
		if unitEntity then
			local writingSystemElementId = 'Q8209';
			local langElementId = 'Q7737';
			local label = getLabelWithLang( context, options, unitEntity, nil, {
				'P558[P282:' .. writingSystemElementId .. ', P407:' .. langElementId .. ']',
				'P558[!P282][!P407]'
			} );
		
			out = out .. ' ' .. label;
		end
  end

  return out;
end

--[[
	Get property datatype by ID.
	
	@param string Property ID, e.g. 'P123'.
	@return string Property datatype, e.g. 'commonsMedia', 'time' or 'url'.
]]
local function getPropertyDatatype( propertyId )
	if not propertyId or not string.match( propertyId, '^P%d+$' ) then
		return nil;
	end
	
	local propertyEntity = mw.wikibase.getEntity( propertyId );
	if not propertyEntity then
		return nil;
	end

	return propertyEntity.datatype;
end

local function getDefaultValueFunction( datavalue, datatype )
  -- выклік апрацоўнікаў па змоўчанні для вядомых тыпаў значэнняў
  if datavalue.type == 'wikibase-entityid' then
  	-- Entity ID
    return function( context, options, value ) return formatEntityId( context, options, getEntityIdFromValue( value ) ) end;
  elseif datavalue.type == 'string' then
  	-- String
  	if datatype and datatype == 'commonsMedia' then
	  	-- Media
	    return function( context, options, value )
	    	if ( not options.caption or options.caption == '' )
	    		 	and ( not options.description or options.description == '' )
	    			and options.qualifiers and options.qualifiers.P2096 then
  				for i, qualifier in pairs( options.qualifiers.P2096 ) do
						if ( qualifier
								and qualifier.datavalue
								and qualifier.datavalue.type == 'monolingualtext'
								and qualifier.datavalue.value
								and qualifier.datavalue.value.language == contentLanguageCode ) then
							options.caption = qualifier.datavalue.value.text
							options.description = qualifier.datavalue.value.text
							break
						end
					end
    		end
	    	return formatCommonsMedia( value, options )
    	end;
	  elseif datatype and datatype == 'external-id' then
	  	-- External ID
	    return function( context, options, value )
				return formatExternalId( value, options )
	    end
	  elseif datatype and datatype == 'url' then
	  	-- URL
	    return function( context, options, value )
				local moduleUrl = require( 'Module:URL' )
				if not options.length or options.length == '' then
					options.length = 25
				end
		  	return moduleUrl.formatUrlSingle( context, options, value );
	    end
    end
    return function( context, options, value ) return value end;
  elseif datavalue.type == 'monolingualtext' then
  	-- монамоўны тэкст (радок з указаннем мовы)
    return function( context, options, value )
    	if ( options.monolingualLangTemplate == 'lang' ) then
	    	return options.frame:expandTemplate{ title = 'lang-' .. value.language, args = { value.text } };
    	elseif ( options.monolingualLangTemplate == 'ref' ) then
	    	return '<span class="lang" lang="' .. value.language .. '">' .. value.text .. '</span>' .. options.frame:expandTemplate{ title = 'ref-' .. value.language };
    	else
	    	return '<span class="lang" lang="' .. value.language .. '">' .. value.text .. '</span>';
    	end
    end;
  elseif datavalue.type == 'globecoordinate' then
  	-- геаграфічныя каардынаты
    return function( context, options, value ) return formatGlobeCoordinate( value, options ) end;
  elseif datavalue.type == 'quantity' then
    return function( context, options, value ) return formatQuantity( value, options ) end;
  elseif datavalue.type == 'time' then
    return function( context, options, value )
			local moduleDate = require( 'Module:Wikidata/date' )
	  	return moduleDate.formatDate( context, options, value );
    end;
  else
  	-- ва ўсіх стальных выпадках вяртаем памылку
    throwError( 'unknown-datavalue-type' )
  end
end

--[[ 
 Функцыя для афармлення значэнняў (value)
 Падрабязней пра значэнні гл. d:Wikidata:Glossary/ru

 Прымае: аб'ект-значэнне і табліцу параметраў,
 Вяртае: радок аформленага тэксту
]]
function formatDatavalue( context, options, datavalue, datatype )
	if ( not context ) then error( 'context not specified' ); end;
	if ( not options ) then error( 'options not specified' ); end;
	if ( not datavalue ) then error( 'datavalue not specified' ); end;
	if ( not datavalue.value ) then error( 'datavalue.value is missng' ); end;

  -- праверка на ўказанне спецыялізаваных апрацоўнікаў у параметрах,
  -- перададзеных пры выкліку
  context.formatValueDefault = getDefaultValueFunction( datavalue, datatype );
  local functionToCall = getUserFunction( options, 'value', context.formatValueDefault );
  return functionToCall( context, options, datavalue.value );
end

--[[ 
 Функцыя для афармлення ідэнтыфікатара сутнасці

 Прымае: радок ідэнтыфікатара (тыпу Q42) і табліцу параметраў,
 Вяртае: радок аформленага тэксту
]]
function formatEntityId( context, options, entityId )
	-- атрыманне лакалізаванай назвы
	local entity = mw.wikibase.getEntity( entityId )
  local label, labelLanguageCode = getLabelWithLang( context, options, entity )
  
	-- вызначэнне адпаведнай паказванаму элементу катэгорыі
	local category = ''
	if ( options['category'] ) then
		local claims = WDS.filter( entity.claims, options['category'] );
		if ( claims ) then
			for _, claim in pairs( claims ) do
				if ( claim.mainsnak
						and claim.mainsnak
						and claim.mainsnak.datavalue
						and claim.mainsnak.datavalue.type == "wikibase-entityid" ) then
					local catEntityId = 'Q' .. claim.mainsnak.datavalue.value["numeric-id"];
					local catEntity = mw.wikibase.getEntity( catEntityId );
					if ( catEntity and catEntity:getSitelink() ) then
						category = '[[' .. catEntity:getSitelink() .. ']]';
					end
				end
			end
		end
	end

	-- атрыманне спасылкі па ідэнтыфікатары
  local link = mw.wikibase.sitelink( entityId )
  if link then
    if label then
			if ( contentLanguageCode ~= labelLanguageCode ) then
      	return '[[' .. link .. '|' .. label .. ']]' .. categoryLinksToEntitiesWithMissingLocalLanguageLabel .. category;
      else
      	return '[[' .. link .. '|' .. label .. ']]' .. category;
      end
    else
      return '[[' .. link .. ']]' .. category;
    end
  end

  if label then
    -- чырвоная спасылка
    -- TODO: разабрацца, чаму не заўсёды ёсць options.frame
    if not mw.title.new( label ).exists and options.frame then
      return '[[' .. label .. ']]<sup>[[:d:' .. entityId .. '|[d]]]</sup>' .. category;
    end

		-- TODO: перанесці да праверкі на існаванне артыкула
		local sup = '';
		if ( not options.format or options.format ~= 'text' )
				and entityId ~= 'Q6581072' and entityId ~= 'Q6581097' -- TODO: перапісаць на format=text
				then
			sup = '<sup class="plainlinks noprint">[//www.wikidata.org/wiki/' .. entityId .. '?uselang=' .. contentLanguageCode .. ' [d&#x5d;]</sup>'
		end

    -- аднайменны артыкул ужо існуе - выводзіцца тэкст і спасылка на ВД
    return '<span class="iw" data-title="' .. label .. '">' .. label
    	.. sup
    	.. '</span>' .. category
  end
  -- паведамленне пра отсутвии лакалізаванай назвы
  -- not good, but better than nothing
  return '[[:d:' .. entityId .. '|' .. entityId .. ']]<span style="border-bottom: 1px dotted; cursor: help; white-space: nowrap" title="У Вікідадзеных няма беларускага подпісу да элемента. Вы можаце дапамагчы, паказаўшы рускі варыянт подпісу.">?</span>' .. categoryLinksToEntitiesWithMissingLabel .. category;
end

--[[ 
 Функцыя для афармлення сцвярджэнняў (statement)
 Падрабязней пра сцвярджэнні гл. d:Wikidata:Glossary/ru

 Прымае: табліцу параметраў
 Вяртае: радок аформленага тэксту, прызначанага для адлюстравання ў артыкуле
]]
-- састарэлае імя, не выкарыстоўваць
function p.formatStatements( frame )
	return p.formatProperty( frame );
end

--[[
 Атрыманне параметраў, якія звычайна выкарыстоўваюцца для высновы ўласцівасці.
]]
function getPropertyParams( propertyId, datatype, params )
	local config = require( 'Module:Wikidata/config' );
	if not config then
		return {};
	end

	-- Розныя ўзроўні настройкі параметраў, па змяншэнні прыярытэту
	local propertyParams = {};

	-- 1. Параметры, паказаныя відавочна пры выкліку
	if params then
		local tplParams = mw.clone( params );
		for key, value in pairs( tplParams ) do
			if value ~= '' then
				propertyParams[key] = value;
			end
		end
	end

	-- 2. Настройкі пэўнага параметру
	if config['properties'] and config['properties'][propertyId] then
		local selfParams = mw.clone( config['properties'][propertyId] );
		for key, value in pairs( selfParams ) do
			if propertyParams[key] == nil then
				propertyParams[key] = value;
			end
		end
	end

	-- 3. Паказаны прасэт настроек 
	if propertyParams['preset'] and config['presets']
			and config['presets'][propertyParams['preset']] then
		local presetParams = mw.clone( config['presets'][propertyParams['preset']] );
		for key, value in pairs( presetParams ) do
			if propertyParams[key] == nil then
				propertyParams[key] = value;
			end
		end
	end

	-- 4. Настройкі для тыпу даных
	if datatype and config['datatypes'] and config['datatypes'][datatype] then
		local datatypeParams = mw.clone( config['datatypes'][datatype] );
		for key, value in pairs( datatypeParams ) do
			if propertyParams[key] == nil then
				propertyParams[key] = value;
			end
		end
	end

	-- 5. Агульныя настройкі для ўсіх уласцівасцяў
	if config['global'] then
		local globalParams = mw.clone( config['global'] );
		for key, value in pairs( globalParams ) do
			if propertyParams[key] == nil then
				propertyParams[key] = value;
			end
		end
	end

	return propertyParams;
end

function p.formatProperty( frame )
  local args = frame.args

  -- праверка на адсутнасць абавязковага параметру property 
  if not args.property then
    throwError( 'property-param-not-provided' )
  end
	local propertyId = mw.language.getContentLanguage():ucfirst( string.gsub( args.property, '%[.*$', '' ) )
	local datatype = getPropertyDatatype( propertyId );
	args = getPropertyParams( propertyId, datatype, args );

	-- пракід усіх параметраў з шаблону {wikidata}
	local p_frame = frame:getParent();
	if p_frame and p_frame:getTitle() == mw.site.namespaces[10].name .. ':Wikidata' then
		copyTo( p_frame.args, args );
	end

  args.plain = toBoolean( args.plain, false );
  args.nocat = toBoolean( args.nocat, false );
  args.references = toBoolean( args.references, true );

	-- калі значэнне перададзена ў параметрах выкліку то выводны толькі яго
  if args.value and args.value ~= '' then
    -- спецыяльнае значэнне для ўтойвання Вікідадзеных
    if args.value == '-' then
      return ''
    end
		local value = args.value

    -- опцыя, якая забараняе афармленне значэння, таму ніяк не чапаем
    if args.plain then
      return value
    end

		-- апрацоўнікі паводле тыпу значэнні
		local wrapperExtraArgs = ''
		if args['value-module'] and args['value-function'] and not string.find( value, '[%[%]%{%}]' ) then
			local func = getUserFunction( args, 'value' );
			value = func( {}, args, value );
		elseif datatype == 'commonsMedia' and not string.find( value, '[%[%]%{%}]' ) then
			value = formatCommonsMedia( value, args );
		elseif datatype == 'external-id' and not string.find( value, '[%[%]%{%}]' ) then
			wrapperExtraArgs = wrapperExtraArgs .. ' data-wikidata-external-id="' .. mw.text.encode( value ).. '"';
			value = formatExternalId( value, args );
		elseif datatype == 'url' then
			local moduleUrl = require( 'Module:URL' );
	  	value = moduleUrl.formatUrlSingle( nil, args, value );
		end

    -- абарочваны ў тэг для JS-функцый
    if string.match( propertyId, '^P%d+$' ) then
    	value = mw.text.trim( value )

 	    	-- значэнняў з блокавымі тэгамі застаюцца блокам, тэкст убудоўваем у радок
	    	if ( string.match( value, '\n' )
	    			or string.match( value, '<t[dhr][ >]' )
	    			or string.match( value, '<div[ >]' ) ) then
			    value = '<div class="no-wikidata"' .. wrapperExtraArgs
			    	.. ' data-wikidata-property-id="' .. propertyId .. '">\n'
			    	.. value .. '</div>'
	    	else
			    value = '<span class="no-wikidata"' .. wrapperExtraArgs
			    	.. ' data-wikidata-property-id="' .. propertyId .. '">'
			    	.. value .. '</span>'
	    	end
    end

    -- дадаваны катэгорыю-маркер
	  if not args.nocat then
			value = value .. categoryLocalValuePresent;
		end

    return value
  end

  if ( args.plain ) then -- выкліку стандартнага апрацоўніка без афармлення, калі перададзена опцыя plain
  	return frame:callParserFunction( '#property', propertyId );
  end

	g_frame = frame
	-- пасля праверкі ўсіх аргументаў -- выклік функцыі афармлення для ўласцівасці (набору сцвярджэнняў)
  return formatProperty( args )
end

--[[
 Функцыя афармлення спасылак на крыніцы (reference) 
 Падрабязней пра спасылкі на крыніцы гл. d:Wikidata:Glossary/ru

 Экспартуецца ў якасці зарэзерваванага пункта для выкліку з функцый-пашырэнні віду claim-module/claim-function праз context
 Выклік з іншых модуляў непасрэдны ажыццяўляцца не павінен (выкарыстоўвайце frame:expandTemplate разам з адным са специлизированных шаблонаў высновы значэння ўласцівасці).

 Прымае: аб'ект-табліцу сцвярджэнне
 Вяртае: радок аформленых спасылак для адлюстравання ў артыкуле
]]
function formatRefs( context, options, statement )
	if ( not context ) then error( 'context not specified' ); end;
	if ( not options ) then error( 'options not specified' ); end;
	if ( not options.entity ) then error( 'options.entity missing' ); end;
	if ( not statement ) then error( 'statement not specified' ); end;

	if ( not outputReferences ) then
		return '';
	end

	local result = '';
	if ( statement.references ) then

		local allReferences = statement.references;
		local hasPreferred = false;
		for _, reference in pairs( statement.references ) do
			if ( reference.snaks
					and reference.snaks.P248
					and reference.snaks.P248[1]
					and reference.snaks.P248[1].datavalue
					and reference.snaks.P248[1].datavalue.value["numeric-id"] ) then
				local entityId = "Q" .. reference.snaks.P248[1].datavalue.value["numeric-id"];
				if ( preferredSources[entityId] ) then
					hasPreferred = true;
				end
			end
		end

		for _, reference in pairs( statement.references ) do
			local display = true;
			if ( hasPreferred ) then
				if ( reference.snaks
						and reference.snaks.P248
						and reference.snaks.P248[1]
						and reference.snaks.P248[1].datavalue
						and reference.snaks.P248[1].datavalue.value["numeric-id"] ) then
					local entityId = "Q" .. reference.snaks.P248[1].datavalue.value["numeric-id"];
					if ( deprecatedSources[entityId] ) then
						display = false;
					end
				end
			end
			if ( display ) then
				result = result .. moduleSources.renderReference( g_frame, options.entity, reference );
			end
		end
	end
	return result
end

return p