Onliner.by

З пляцоўкі Wikiquote
Лагатып інтэрнэт-сайта Onliner.by.

Onliner.by ― рускамоўны беларускі вэб-сайт.

Цытаты[правіць]

  •  

Напрыклад, паклёпніцкая заява пра мяне з публікацыі «Анлайнера»: «І чамусьці ёсць устойлівае адчуванне, што беларускі вынаходнік працягне працаваць па схеме „будую – адымаю – уцякаю – зноў будую“ да таго часу, пакуль гэта прыносіць нейкія грошы», – прыцягвае ўвагу да нібыта непрыстойнасці і некампетэнтнасці вынаходніка, а сам асноўны пасыл – што гэта, маўляў, уласціва ўсяму беларускаму – застаецца за рамкамі крытычнага ўспрымання. Відавочная небяспека падобнага абалваньвання і антыбеларускага замбавання неакрэплых розумаў моладзі, якая складае большую частку чытачоў падобных опусаў; і лёгка зразумець, якімі могуць быць яе наступныя дзеянні – дастаткова пачытаць каментарыі пад разгляданымі публікацыямі, якія пырскаюць пагардай да ўсяго айчыннага і нявер’ем у тое, што ў Беларусі ў прынцыпе можа быць створана штосьці вартае.[1]З петыцыі ініцыяваць праверку ў дачыненні да парталаў Onliner.by і TUT.by з боку фінансавай піраміды «SkyWay».

 

Например, клеветническое заявление обо мне из публикации «Онлайнера»: «И почему-то есть стойкое ощущение, что белорусский изобретатель продолжит работать по схеме «строю – отнимают – убегаю – снова строю» до тех пор, пока это приносит какие-то деньги», – привлекает внимание к якобы непорядочности и некомпетентности изобретателя, а сам основной посыл – что это, мол, свойственно всему белорусскому – остаётся за рамками критического восприятия. Очевидна опасность подобного оболванивания и антибелорусского зомбирования неокрепших умов молодёжи, составляющей большую часть читателей подобных опусов; и легко понять, каковыми могут быть её последующие действия – достаточно почитать комментарии под рассматриваемыми публикациями, брызжущие презрением ко всему отечественному и неверием в то, что в Беларуси в принципе может быть создано что-либо достойное.

  — Анатоль Юніцкі
«Change.org»

Зноскі

Спасылкі[правіць]

Лагатып Вікіпедыі
Лагатып Вікіпедыі
Вікіпедыя мае артыкул: